Luni, 29 ianuarie 2024 , ora 10.00 va avea loc ședința extraordinară...

Luni, 29 ianuarie 2024 , ora 10.00 va avea loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești

52
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu Dispoziția primarului orașului Telenești nr. 03 din 23 ianuarie 2024,    Luni, 29 ianuarie, la orele 10.00, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești unde sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

  1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul orăşenesc Teleneşti.

          Raportor – Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc.

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfârşitul anului 2023 şi rectificarea bugetului pe anul 2024.

                 Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

3. Cu privire la stabilirea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile a angajaților serviciului de înverzire și amenajare a teritoriului.

         Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul primăriei orașului Telenești

      Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

5. Cu privire la acordarea statutului de grădiniță creșă IET ”Andrieș” din orașul Telenești.

        Raportor – Diana Lazari, director IET Andrieș din or.Telenești.

6. Cu privire la aprobarea funcției de Cadru Didactic de Sprijin în statele de personal a  IET ”Guguță” din orașul Telenești.

                Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

7. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie.

                       Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

8. Cu privire la aprobarea  participării primăriei orașului Telenești  la concursul de selectare a Grupurilor de APL- uri partenere în cadrul proiectului ”MĂ IMPLIC” (2024-2027).

    Raportor – Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc.

9. Cu privire la desemnarea reprezentanților  Consiliului local în componența Grupului de lucru privind proiectele depuse spre finanțare prin mecanismul bugetării participative

      Raportor – Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc.

10. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.

      Raportor – Vadim Lelic, primarul orașului Telenești

11. Cu  privire  la rezultatele inspectării financiare tematice  efectuate la primăria oraşului Teleneşti  şi aprobarea planului de acţiuni referitor la lichidarea neajunsurilor.

       Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef  la primărie.

12. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901103145.

                   Raportor – Mihail ZARĂ,  specialist la primărie.

13. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral8901217033.

Raportor – Mihail ZARĂ,  specialist la primărie.

14. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901242351.

Raportor – Mihail ZARĂ,  specialist la primărie.

15. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901233081.

Raportor – Mihail ZARĂ,  specialist la primărie

16. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral8901244415.

           Raportor – Mihail ZARĂ specialist la primărie.

17. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar a UAT Telenești la situația din 01 ianuarie 2024.

Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist  la primărie.