Consultări publice a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc...

Consultări publice a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc din 29 .01.2024

33
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la 29 ianuarie 2024 .

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 28 ianuarie  2024, pe adresa Primăriei or. Telenești, str.31 august 1989, nr. 8, pe adresa electronică primaria.telenesti@apl.gov.md sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

r.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul orăşenesc Teleneşti.

Nastas Nicolae, secretarul Consiliului local

tel:0258/22088; 

 email:nicolaens@gmail.com

2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfârşitul anului 2023 şi rectificarea bugetului pe anul 2024.

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

 

3

Cu privire la stabilirea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile a angajaților serviciului de înverzire și amenajare a teritoriului.

Anexa 1

Nota informativă

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

 

4

Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul primăriei orașului Telenești

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;  

email:tyoryka@mail.ru

5

Cu privire la acordarea statutului de grădiniță creșă IET ”Andrieș” din orașul Telenești

Diana Lazari, director IET ”Andrieș”

tel:0258/233440;   email:lazaridiana2019@gmail.com

6

Cu privire la acordarea 0,25 unitate de Cadru Didactic de Sprijin  IET ”Guguță” din orașul Telenești.

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;  

email:tyoryka@mail.ru

7

Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie

 

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;  

email:tyoryka@mail.ru

8

Cu privire la aprobarea  participării primăriei orașului Telenești  la concursul de selectare a Grupurilor de APL- uri partenere în cadrul proiectului ”MĂ IMPLIC” (2024-2027).

Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc

tel:0258/22088; 

 email:nicolaens@gmail.com

9

Cu privire la desemnarea reprezentanților  Consiliului local în componența Grupului de lucru privind proiectele depuse spre finanțare prin mecanismul bugetării participative

Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc

tel:0258/22088; 

 email:nicolaens@gmail.com

10

Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.

Lelic Vadim, primarul orașului

tel: 0258/22530

email:lelicv@gmail.com

11

Cu  privire  la rezultatele inspectării financiare tematice  efectuate la primăria oraşului Teleneşti  şi aprobarea planului de acţiuni referitor la lichidarea neajunsurilor

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;  

email:tyoryka@mail.ru

12-16

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236,

email:zaramihail21@gmail.com

17Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar a UAT Telenești la situația din 01 ianuarie 2024Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236,

email:zaramihail21@gmail.com