Cetățeni de onoare

Cetățeni de onoare

 • Vladimir Hotineanu, chirurg,doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful catedrei Chirurgie nr.2 a Universității de Medicină ”N.Testimițeanu”, Om emerit al Republicii Moldova, laureat al Premiului Național pentru Ştiință şi Tehnică, cetățean de onoare a oraşului Teleneşti,  Preşedintele comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Familie a Parlamentului Republicii Moldova.
 •  Mihai Hotineanu conferenţiar universitar, doctor în ştiințe medicale, Directorul Spitalului clinic de Psihiatrie, conferenţiar la catedra de psihiatrie şi narcologică psihologie medicală Universitatea de Stat de medicină „Nicolae Testimiţeanu”.
 • Bogdan Valeriu – (22.02 1964) chirurg, doctor în stiințe medicale,seful sectiei chirurgie viscelară şi endocrină la  Instituția Medico Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican”
 • Mihai Roscovan (22.11.1957) doctor în economie, coordonator de program la PNUD, Preşedinte al Institutului “ Business Consulting Institute”
 • Moişe Pinchevschi – scriitor şi poet
 • Cucoş Nicolae ( 27.11.1941) doctor în ştiinţe medicale , conferențiar universitar, specialist de categorie superioară în medicina internă
 • Zolmen Rozental – scriitor, gazetar, folclorist
 • Sasu Boris medic, doctor în medicină.
 •  Găină Valeriu cîntăreț de muzică rock virtuoz a chitarei Din 1990 e în SUA cu formația Carma
 • Anatolie Roşcovan  (21.01.1960-20.10.2008), compozitor, instrumientist, interpret
 • Macarie Ion – arhitect,şef la biroul de proiectări Nasa ;
 • Şcolnic Sergei – pictor,la moment locuieşte în Paris,Franţa;
 • Lazar-David Rozental (1856, Hotin – Odesa, 1932), scriitor de limbă idiş. A locuit între 1861 şi 1918 la Teleneşti.
 • Mihail Filippovici (Fişelevici) Iur’ev (1918, Teleneşti – 1990, Moscova), orientalist, decan (1957-61), prorector (1963-1974), şef al catedrei de istorie a Chinei (1972-1990) a Universităţii Lomonosov din Moscova.
 • Beniamin Cogan (1915- )- rabin, profesor de română, autor de manuale, şef de studii la şcoala din Teleneşti
 • Simha Ben-Ţion (Olter Gutman), scriitor, poet şi jurnalist de limbă idiş şi ivrit.
 • Nahum Gutman – pictor şi scriitor pentru copii din Israel
 •  Ariel Coprov – scriitor