Controlul Intern Managerial

Controlul Intern Managerial

Notă: Obligativitatea emiterii și publicării declarației este stabilită prin art. 16 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. Declaraţia de răspundere managerială este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei informaţii şi constatări consemnate în Raportul anual (consolidat) privind controlul intern managerial, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Vă rugăm să accesați referințele de mai jos

Declarație de răspundere managerială pentru 2023

Fișiere