Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

1.Comisia pentru economie, buget-finanţe şi administrarea domeniului public :

 • Babcenco Iurie– preşedinte 
 • Eni Lucia – secretar
 • Zară Alexandru
 • Solomon Svetlana
 • Sîrbu Veaceslav

2.Comisia pentru agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului:

 • Ilescu Maria -preşedinte 
 • Devdier Boris, -secretar 
 • Daraban Iurie
 • Cușnir Serghei
 • Iliescu Dinu

3.Comisia pentru problemele sociale.

 • Baltag Valeriu- preşedinte 
 • Sculea Ala-secretar
 • Babei Vladimir
 • Lazar Victor
 • Spînu Maxim
 • Tăietu Aliona
 • Popov Veaceslav