Secretar

Secretar

Nume Nicolae NASTAS
  
Contact

Telefon: (258) 2-20-88;

e-mail: nicolaens@gmail.com , primariatelenesti@gmail.com

PersonalData naşterii: 05/04/1960
Cetăţenie: Republica Moldova

Statut social: Căsătorit, 2 copii

Studii1994-1997, Academia de Admiistrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în Administrare publică;
1979-1984, Universitatea Agrară de Stat, or.Chişinău, inginer;
1975-1979 –  student, Colegiul agricol  or.Soroca, Moldova
 Experienţă 1999–prezent,  secretar al Consiliului orăşenesc Teleneşti;
1995-1999, şef Secţie Tineret şi Sport, Comitetul executiv raional  Teleneşti
1992- 1995,  specialist principal, Comitetul executiv raional Teleneşeti;
1985- 1992, lucrul în organele de tineret a  raionului Teleneşti;
1984- 1985, profesor, Şcoala Profesională nr.90 Teleneşti.
Cursuri de formare,   participare la simpozioane

12.11-19.11. 2022 Vizită de dstudiu în Polonia ”Experiența poloneză în domeniul revitalizării urbane”.

25-27.10. 2021,Participare la seminarul internațional  dezvoltarea locală și importanța cooperării intercomunitare în managementul resurselor de apă, asigurarea siguranței alimentare și gestionarea deșeurilor la Palatul Republicii din Chișinău organizat de Ambasada Franței în Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Solidaritate Apă Europa (SWE)

11-12.11.2021, Participarea  la  cursul de instruire în domeniul managmentului deșeurilor;

22-23.07.2021, vizita de studiu la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, stație de de transfer din Bălțata și de sortarea a deșeurilor Ruginoasa,

Iunie 2019, Participarea  în Armenia la grupul tematic “Servicii de Suport în Afaceri” organizat în cadrul initiativei Primarii pentru creștere economică cu partciparea reprezentanților APL din Georgia, Belarus, Ucraina , Armenia și Moldova

2018-2019 Participarea  la 4 sesiuni de instruire privind elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală organizat de Uniunea Europeană prin intermediul Secretariatului Primarii pentru Creștere Economică.

2018, noiembrie,  Participarea  la lucrările conferinței regionale la nivel înalt ”Municipalitățile pentru Creștere Durabilă”,  Kiev, (Ukraina).

18-24 martie 2018 Vizită de studiu în Israel în cadrul  proiectului „Migraţie şi Dezvoltare Locală” prin intermediul PNUD, primăria oraşului Haifa Israel, Diaspora evreilor teleneşteni din Isarel, Ambasada Republicii Moldova în Israel

 24 noiembrie- 01 decembrie 2018 Vizită de studiu în Franța.

02-07 februarie 2014, vizită de studiu în Polonia în cadrul proiectului implimentat de Bussines Consulting Institute, „Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală sustenabilă” finanţat de Comisia Europeană.

26 noiembrie-01 decembrie 2013, participarea la Conferința internațională or. Ciolpon – Ata Republica Kyrgystan cu genericul: „Administrația publică locală şi procesul de dezvoltare socio-economică: experiența Republicii Moldova, Serbiei şi Kyrgystanului organizată de către Institutul de Dezvoltare Urbană în parteneriat cu Centrul de susţinere analitică şi juridică din Kyrgystan.

2012-2013 participare la Programul de Excelenţă în Management Local în cadrul proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID

2012, 13-14 noiembrie Conferința internațională „Reforma de Descentralizare : De la Strategie la Acţiuni” Ambasada Suediei în Moldova, PNUD Moldova, Consiliul Europei, Fundația Soros Moldova, Fundaţia Est Europeană, Guvernul Republicii Moldova, Unicef

2011  10-20 octombrie 2011 vizita de studiu în Republica Cehă; People in Need în cadrul proiectului „Suportul societăţii civile în regiuni selectate ale Republicii Moldova”, finanţat de Agenţia de Deyvoltare Cehă

2011, 21-25 februarie, Cursul de dezvoltare profesională „Managementul Resurselor Umane”, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova;

2011, martie, Chișinău, Conferința internațională ”Parteneriatul Public Privat – instrument modern și eficient de dezvoltare a comunităților locale”,  Fundația SOROS Moldova, Programul EST-EST,  Institutul de dezvoltare Urbană, PAUCI,Czech INVENT.

2010, 17-18 mai, Chișinău, Managementul Proiectelor Finanțate  European,, Fundația Paneuropa, IDIS Viitorul , CALM;

2008, 22-28 august, Jupiter, Romănia,- Programul de perfecționare „Integrarea Europeană și consecințele pentru Administrația Publică Romănească”, Institutul Național de Administrație din Romănia, Fundația Soros Moldova.

2008, aprilie, Chișinău,- Conferința „Transparență și strategii anticorupție la nivel local”, PNUD Moldova,

2008, februarie, Chișinau, – Cursuri de instruire în domeniul de administrare a site-ului, PNUD Moldova, Deeplace.

2007, 14-17 august, or. Telenești – seminar “Acordarea protecției sociale  victimelor și potențialelor victime a traficului de ființe umane în cadrul Sistemului Național de Referire”, Centrul de reabilitare din Chișinău, ONG „Terre des Hommes”, ONG „CNPAC”<

2007, decembrie ,Chișinău, – Conferința internațională „Auditul intern în cadrul Administrației Publice Locale. Experiențe și provocări” organiztă de Fundația de Cooperare Polonia-Ucraina,PAUCI, Business Consulting Institute;

2005, februarie, sesiune de orientare proiectul USAID „Reforma Autorităților Publice Locale”;

2002, 23-26 ianuarie, Orhei, Atelierul „Arta și știința conducerii în Administrația Publică Locală”;

2001, martie – Cursuri de perfecţionare „Utilizarea Tehnologiilor informaționale în activitatea organelorl Administrației Publice Locale”  Academia de Administrare pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova;

1997, noiembrie, Suceava – vizită de studiu la Oficiul Judeţean Suceava, Romănia.

1997, iunie, Chişinău – stagiul republican privind politica locală tineret

1996, decembrie, Chişinău – Curs de formare pentru liderii de tineret organizat de Consiliul Europei şi SENYC

 Distincţii

 2016 – Medalia  „ Meritul Civic”;

2011 – Laureat al Distincţiei Congresului Autorităţilor Locale din Moldova  „Pentru Merite în Administraţia Publică Locală”

InteresePsihologie, viaţa sociativă, şah, volei, muzică, informatică
 Contacte Tel: serviciu: (0258) 2-20-88;
Programul
de audienţă

Marţi 9.00-12.00

Joi 14.00- 17.00