Secretar

Secretar

Nume Nicolae NASTAS
Contact Telefon: (258) 2-20-88;

e-mail: nicolaens@gmail.com , primariatelenesti@gmail.com

PersonalData naşterii: 05/04/1960
Cetăţenie: Republica Moldova

Statut social: Căsătorit, 2 copii

Studii1994-1997, Academia de Admiistrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în Administrare publică;
1979-1984, Universitatea Agrară de Stat, or.Chişinău, inginer;
1975-1979 –  student, Colegiul agricol  or.Soroca, Moldova
 Experienţă 1999–prezent,  secretar al Consiliului orăşenesc Teleneşti;
1995-1999, şef Secţie Tineret şi Sport, Comitetul executiv raional  Teleneşti
1992- 1995,  specialist principal, Comitetul executiv raional Teleneşeti;
1985- 1992, lucrul în organele de tineret a  raionului Teleneşti;
1984- 1985, profesor, Şcoala Profesională nr.90 Teleneşti.
Cursuri de formare,   participare la simpozioane02-07 februarie 2014, vizită de studiu în Polonia în cadrul proiectului implimentat de Bussines Consulting Institute, „Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală sustenabilă” finanţat de Comisia Europeană.

26 noiembrie-01 decembrie 2013, participarea la Conferința internațională or. Ciolpon – Ata Republica Kyrgystan cu genericul: „Administrația publică locală şi procesul de dezvoltare socio-economică: experiența Republicii Moldova, Serbiei şi Kyrgystanului organizată de către Institutul de Dezvoltare Urbană în parteneriat cu Centrul de susţinere analitică şi juridică din Kyrgystan.

2012-2013 participare la Programul de Excelenţă în Management Local în cadrul proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID

2012, 13-14 noiembrie Conferința internațională „Reforma de Descentralizare : De la Strategie la Acţiuni” Ambasada Suediei în Moldova, PNUD Moldova, Consiliul Europei, Fundația Soros Moldova, Fundaţia Est Europeană, Guvernul Republicii Moldova, Unicef

2011  10-20 octombrie 2011 vizita de studiu în Republica Cehă; People in Need în cadrul proiectului „Suportul societăţii civile în regiuni selectate ale Republicii Moldova”, finanţat de Agenţia de Deyvoltare Cehă

2011, 21-25 februarie, Cursul de dezvoltare profesională „Managementul Resurselor Umane”, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova;

2011, martie, Chișinău, Conferința internațională ”Parteneriatul Public Privat – instrument modern și eficient de dezvoltare a comunităților locale”,  Fundația SOROS Moldova, Programul EST-EST,  Institutul de dezvoltare Urbană, PAUCI,Czech INVENT.

2010, 17-18 mai, Chișinău, Managementul Proiectelor Finanțate  European,, Fundația Paneuropa, IDIS Viitorul , CALM;

2008, 22-28 august, Jupiter, Romănia,- Programul de perfecționare „Integrarea Europeană și consecințele pentru Administrația Publică Romănească”, Institutul Național de Administrație din Romănia, Fundația Soros Moldova.

2008, aprilie, Chișinău,- Conferința „Transparență și strategii anticorupție la nivel local”, PNUD Moldova,

2008, februarie, Chișinau, – Cursuri de instruire în domeniul de administrare a site-ului, PNUD Moldova, Deeplace.

2007, 14-17 august, or. Telenești – seminar “Acordarea protecției sociale  victimelor și potențialelor victime a traficului de ființe umane în cadrul Sistemului Național de Referire”, Centrul de reabilitare din Chișinău, ONG „Terre des Hommes”, ONG „CNPAC”<

2007, decembrie ,Chișinău, – Conferința internațională „Auditul intern în cadrul Administrației Publice Locale. Experiențe și provocări” organiztă de Fundația de Cooperare Polonia-Ucraina,PAUCI, Business Consulting Institute;

2005, februarie, sesiune de orientare proiectul USAID „Reforma Autorităților Publice Locale”;

2002, 23-26 ianuarie, Orhei, Atelierul „Arta și știința conducerii în Administrația Publică Locală”;

2001, martie – Cursuri de perfecţionare „Utilizarea Tehnologiilor informaționale în activitatea organelorl Administrației Publice Locale”  Academia de Administrare pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova;

1997, noiembrie, Suceava – vizită de studiu la Oficiul Judeţean Suceava, Romănia.

1997, iunie, Chişinău – stagiul republican privind politica locală tineret

1996, decembrie, Chişinău – Curs de formare pentru liderii de tineret organizat de Consiliul Europei şi SENYC

 Distincţii 2016 – Medalia  „ Meritul Civic”;

2011 – Laureat al Distincţiei Congresului Autorităţilor Locale din Moldova  „Pentru Merite în Administraţia Publică Locală”

InteresePsihologie, viaţa sociativă, şah, volei, muzică, informatică
 Contacte Tel: serviciu: (0258) 2-20-88;
Programul
de audienţă
Marţi 9.00-12.00

Joi 14.00- 17.00