Proiecte de documente

Proiecte de documente

proiect DECIZIA № 5/2

  din 07 iunie   2017   "Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ  despre desfăşurarea licitaţiei „ cu strigare”de vînzare--cumpărare, arendă a terenurilor proprietate publică domeniul privat şi...

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva...

DECIZIA №5/1                                            ...