Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc...

Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc din luna iulie 2024

16
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc în luna iuiie  2024.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 04 iulie  2024, pe adresa Primăriei or. Telenești, str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

r.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la activitatea Instituției de Educație Timpurie „Andrieș” din oraşul TeleneştiDiana Lazari, director IET „Andrieș”tel:0258/23440;   email:lazaridiana2019@gmail.com

2

Cu privire la activitatea Instituției de Educație Timpurie „Guguță” din oraşul TeleneştiDraguș Marina, director  IET „Guguță”tel:0258/22531;   email:gradinitaguguta20@gmail.com
3

Cu privire la modificarea și rectificarea bugetului  orașului Telenești pentru anul 2024.

Viorica Tăietu-contabil șeftel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2023 şi rectificarea bugetului pe anul 2024.

Viorica Tăietu-contabil șeftel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

5

Cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul  2023 şi lunile ianuarie – mai 2024.

Olesea Rusu – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236,

 

rolesea81@mail.ru
 
 
 
 
6

Cu privire la aprobarea PUD pentru amplasarea unui obiect comercial  pe strada Dacia, or Telenești

Vadim LELIC, primarul orașuluitel 0258 /22530,

 

email:lelicv@gmail.com

 
 

7

Cu privire la repartizarea profilului net a Î.M. D.P.”Apă-Canal”Telenești pe anul gestionar 2023.

Plan de investiții Î.M. D.P.”Apă-Canal”Telenești

Situația financiarăÎ.M. D.P.”Apă-Canal”Telenești

Natalia DRUȚĂ, contabil–șef,  Î.M.  D.P. .”Apă-Canal”Teleneștitel 0258 /22601,

 

emai:apa1canal1telenesti@gmail.com
 

8

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 25.06.2024 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901217452

Mihail Zară – specialist principal primaria Telenestitel 0258 /22236, emai:zaramihail21@gmail.com
9 Cu privire la rezultatele licitației privind vânzarea-cumpărarea terenului cu nr cad. 8901217452Mihail Zară – specialist principal primaria Telenestitel 0258 /22236, emai:zaramihail21@gmail.com

10

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217448Mihail Zară – specialist principal primaria Telenesti

tel 0258 /22236, emai:zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217444

Mihail Zară – specialist principal primaria Telenesti

tel 0258 /22236, emai:zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217445

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, emai:zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217446

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

14

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217443Mihail Zară – specialist primaria Telenestitel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

15

Cu privire la rezultatele licitației privind arenda  terenului cu nr,cad.8901307134

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

16

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901216230

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

17

Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217438

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

18

Cu privire la rezultatele licitației privind arenda terenului cu nr,cad.8901107202

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

19Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901227168

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

20Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901218220

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

21Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217435 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

22Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901107201

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

23Cu privire la rezultatele licitației privind Vânzarea cumpărarea terenului cu nr,cad.8901217442

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

24

Cu privire la rezultatele licitaţiei  privind  vânzarea – cumpărarea terenului  cu nr. cad. 8901229316

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

25Cu privire la rezultatele licitațieiprivind vânzarea cumpărarea terenului cu nr. cadastral 8901220274

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

26Cu privire la rezultatele licitației privind vânzarea-cumpărarea terenului cu nr. cadastral 8901217440

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

27Cu privire la rezultatele licitației privind vânzarea-cumpărarea terenului cu nr. cadastral 8901217439

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com