Vineri 09 decembrie, ora 10.00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului...

Vineri 09 decembrie, ora 10.00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești

38
DISTRIBUIȚI

Vineri 09 decembrie  2022, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, la care sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2023 în prima lectură.

            Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2021 și rectificarea bugetului pe anul 2022.

                   Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.  

Cu privire la aprobarea taxelor de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Raportor – Slavic CORMAN, administrator Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Cu privire la activitatea Î.M.„Serviciul de Salubrizare” Telenești.

Raportor Slavic CORMAN, administrator  Î.M Serviciul de Salubrizare” Telenești

Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

                     Raportor – Olga CHILARI, specialist  la primărie.

Cu privire la casare mijloacelor fixe ale Instituțiilor de Educație Timpurie „Andrieș”.                               Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef

Cu privire la sistarea activităţii  Instituţiilor de Educație Timpurie „Andrieş” şi „Guguţă”

                    Raportor -Vadim LELIC, primarul oraşului

Cu privire la radierea Gospodăriilor Țărănești (de fermieri) inactive din Registrul Gospodăriilor Țărănești.

 Raportor Olesea RUSU  – specialist la primărie

Cu privire la schimbarea destinatiei bunului imobil cu nr.cad.8901217057 din ,,Baie’’ în

imobil cu destinație comercială.

Raportor Gheorghe MÎRZÎNCU  – arhitect la primărie.

Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/6 din 24.10.2022 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023.

Raportor Olesea RUSU  – specialist la primărie.

Cu privire la abrogarea deciziei nr.4/29 din 24.10.2022.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie.

Cu privire la notificarea Curții de Apel Chișinău privind executarea Hotărârii Judecătoriei Orhei, sediul central, din 07 aprilie 2021.

 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie.

Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică.

              Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901210485.

                 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul   cadastral 8901241022.

                 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901242456.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901105026.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901105141.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901107112.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901206083.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901233083.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901234083.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901234084.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901240002.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901230068.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901247174.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901210320.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901224036.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901243290.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componen’a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la IP Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or.Telenești.

Raportor Vadim LELIC – primarul orașului.

Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc.

                  Raportor – Vadim LELIC, primarul oraşului.

 Cu privire la Programul de activitate al Consiliului orășenesc pentru  anul  2023.

                 Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.

Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor secretarului Consiliului orășenesc.

Raportor -Vadim LELIC, primarul oraşului Telenești.

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2023 în lectura a doua.

        Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.