Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc din 29 mai 2024

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc din 29 mai 2024

4
DISTRIBUIȚI
În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc din 29 mai au fost examinate 15 chestiuni incluse în ordinea de zi.

A fost atribuit mandatul de consilier consilierului supleant Bandalac Ion, a fost aprobat Programul de Revitalizare a orașului Telenești pentru perioada 2024-2030, a fost aprobat Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului ”Extinderea grupelor de creșă publice la Instituția de educație timpurie „Andrieș„ din orașul Telenești”, a fost aprobat Regulamentul intern privind stabilirea sporului lunar pentru consolidarea capacităţilor profesionale pentru funcţiile publice de execuţie din cadrul primăriei orașului Telenești, a foat aprobat Comunicatului informativ despre desfășurarea licitației ”cu strigare” de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică domeniul privat care se va desfășura la 25 iunie curent și au fost examinate cererile privind corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru mai multe terenuri.