Ședința ConConsiliului orășenesc din 26 februarie 2024

Ședința ConConsiliului orășenesc din 26 februarie 2024

38
DISTRIBUIȚI

Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești în cadrul căreia au fost examinate 17 chestiuni incluse în ordinea de zi, principalele fiind: Cu privire la înaintarea la concurs a  proiectului „Constructia a doua rezervoare de apa potabilă supraterane cu volumul V=500m3 in orasul Telenesti, raionul Telenești în cadrul apelului competitiv a Programului Național „Satul European”/ediția II, 2024, pentru finanțare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală; Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil al primăriei de la sfârșitul anului 2023 și modificarea bugetului pe anul 2024 unde s-a decis alocarea contribuţiei administraţiei publice locale la implementarea proiectului ”Reconstrucția capitală a Complexului Sportiv din orașul Telenești” (1 etapă, 50 % ) – 915 635 lei și alocarea ontribuţiei  la implementarea  proiectului  ”Reducerea nivelului de poluare a mediului și protejarea sănătății populației prin îmbunătățirea managementul deșeurilor în orașul Telenești, satele Mihalașa și Mihalașa Nouă”  -100 mii lei. Au fost examinate chestiunile privind declararea dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri  proprietate publică  domeniul privat și public și examinate cererile de corectare a erorilor  din Registrul bunurilor imobile aterenurilor