Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva al...

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva al primăriei şi rectificarea bugetului pe anul 2017.

208
DISTRIBUIȚI

DECIZIA №5/1                                                                                                                                                                  

din 07 iunie   2017

 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezerva al primăriei şi rectificarea

 bugetului pe anul 2017.

 

 

Examinînd materialele prezentate de contabilul şef al primăriei dna Eugenia GARABAJIU privitor la modificările bugetului şi alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil şi din fondul de rezervă a  primăriei ţinînd cont de avizul Comisiei de specialitate buget- finanţe şi administrarea domeniului public  a Consiliului orăşenesc din 02 iunie 2017, în temeiul art. 18 (2), 26 alin.2 lit. c) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,  Consiliul orăşenesc Teleneşti.

DECIDE:

1.Se alocă din fondul de rezervă a primăriei ajutor material unic în sumă de 5300.00 lei  lei după cum urmează:

  • ajutor material unic cet Corman Tamara în legătură cu funerariile mamei -2000.00 lei
  • cet Ion Ilescu care a ocupat primul loc la campionatul European de Taekwon-do în Liverpool, Anglia -1000.00 lei
  • Pentru organizarea “Cursei cicliste” la distanţa de 3 şi 4 km  pentru elevii gimnaziului ,,Mihai Eminescu,, – 600 lei;
  • Pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de agrement în perioada 15 iunie- 09 iulie 2017 în incinta Bibliotecii Publice Raionale “Vasile Alexandri” pentru copiii din teritoriul primăriei – 1700.00 lei.
  1. 2. Se rectifică bugetul oraşului aprobat prin decizia 9/1 din 09.12.2016, pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:

Proectul ,,Programul propagandei modului sanatos de viata,,Granturi capital primite de la organizatiile internationale pentru proecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I

-La parte de venituri  –  S1S2 -21, ORG1-1889, ORG2-10958,  F1F3-0812, P3-70135,  S3S4-298,   S5S6 -2069, ECO – 132223,cont trezorerial-  132223K10958AA,  suma 598.5 mii lei

-La parte  de  cheltueli  –  S1S2- 21 ,ORG1- 1889 , ORG2 – 10958 , F1F3 -0812  , P1P2 – 8602  ,

P3- 70135 , S3S4 – 300 ,ECO – 319220 , cont trezorerial -319220K10958AB – suma 598.5 mii lei.

3.Se modifică:  -ORG1-1889; ORG2-10958; F1F3-0451; P1P2-6402; P3-00154; ECO-337110(-) 17100.00 lei(cu minus);

– ORG1-1889; ORG2-10958; F1F3-0620; P1P2-7502; P3-00333; ECO-332110(+) 17100.00 lei(cu plus).

4.Controlul  asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de finanţe şi  buget  a Consiliului orăşenesc Teleneşti.