Vineri,05 iulie 2024, ora 10.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului...

Vineri,05 iulie 2024, ora 10.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc

32
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu Dispoziția primarului orașului Telenești nr.28 din 28 iunie 2024,  Vineri, 05 iulie, la orele 10.00, în sala de ședințe a primăriei orașului, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești unde sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

Cu privire la activitatea Instituției de Educație Timpurie „Andrieș” din oraşul Teleneşti. 

        Raportor – Diana Lazari, director IET „Andrieș” din oraşul Telenești.

Cu privire la activitatea Instituției de Educație Timpurie „Guguță” din oraşul Teleneşti.  

        Raportor – Draguș Marina, director  IET „Guguță” din oraşul Telenești.

Cu privire la modificarea și rectificarea bugetului  orașului Telenești pentru anul 2024.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2023 şi rectificarea bugetului pe anul 2024.

             Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

Cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul  2023 şi lunile ianuarie – mai 2024.

                 Raportor – Olesea Rusu,  specialist principal la primărie

Cu privire la aprobarea PUD pentru amplasarea unui obiect comercial  pe strada Dacia, or Telenești.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.  

Cu privire la repartizarea profilului net a Î.M. D.P.”Apă-Canal”Telenești pe anul gestionar 2023.

      Raportor Natalia DRUȚĂ, contabil–șef,  Î.M.  D.P. .”Apă-Canal”Telenești.

Cu privire la rezultatele  licitației „cu strigare” de vânzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat.

       Raportor – Mihail ZARĂ, specialist principal la primărie.

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr cadastral 8901210170 .

                 Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist principal la primărie.

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr cadastral 8901242169  .

                 Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist principal la primărie.

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr cadastral 8901242345 .

                 Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist principal la primărie.

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr cadastral 8901242536.

                 Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist principal la primărie.