Ședința ordinară a Consiliului orășenesc din 05 iulie 2024

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc din 05 iulie 2024

7
DISTRIBUIȚI

La ședința ordinară a Consiliului orășenesc din 05 iulie au fost examinate 30 de chestiuni incluse în ordinea de zi a ședinței: au fost examinate rapoartele privind activitatea Instituțiilor de Educație Timpurie ”Andrieș” și ”Guguță” din orașul Telenești, raportul privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei , au fost operate unele modificări la bugetul orașului pe anul 2024, aprobat Planul Urbanistic Detaliu pentru amplasarea unui obiect comercial pe strada Dacia, or Telenești, repartizarea profilului net a Î.M. D.P.”Apă-Canal”Telenești pe anul gestionar 2023 pentru procurarea unei pompe, au fost aprobate rezultatele licitației „cu strigare” de vânzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat și examinate cererile de corectare a erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru mai multe terenuri.