Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc...

Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc din luna aprilie 2024

30
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc în prima decadă a lunii aprilie  2024 .

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 05 aprilie 2024, pe adresa Primăriei or. Telenești, str.31 august 1989, nr. 8, pe adresa electronică primaria.telenesti@apl.gov.md sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

r.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă.   

Nota informativă

Vasile Coadă, șef al sectoruluinr.1 al IP Telenești

   email:  vasile.coada1991@mail.ru

2

Cu privire la sistarea activității instituțiilor de educație timpurie “Andrieș” și „Guguță” din or.Telenești     

Lelic Vadim, primarul orașulu

 

tel:0258/22530;   email:lelicv@gmail.com

3

Cu privire la acordarea 0,75 unitate de Cadru Didactic de Sprijin IET ”Andrieș” din orașul Telenești.

Tăietu Viorica, contabil șef

tel: 0258 /22531,

email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la anularea obligațiunii fiscale care cade sub incidența art.172 alin.3) din Codul fiscal.

Anexe dec 3-4

 Rusu Olesea, specialist principal

tel: 0258 /22236,

email:rolesea81@mail.ru

5

Cu privire la activitatea secretarului Consiliului orășenesc.

 Nastas Nicolae, secretarul consiliului orășenesc

tel: 0258 /22088,

email:nicolaens@gmail.com

6

Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului primăriei oraşului Telenești pe 12 luni a anului 2023.

Anexele 1, 2 dec 3-6.

Tăietu Viorica, contabil șef

tel: 0258 /22531,

email:tyoryka@mail.ru

 

7Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfârşitul anului 2023 şi rectificarea bugetului pe anul 2024.Tăietu Viorica, contabil șef

tel: 0258 /22531,

email:tyoryka@mail.ru

8

Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare teritoriale Telenești.

Lelic Vadim, primarul orașulutel:0258/22530;   email:lelicv@gmail.com
9

Cu privire la aprobarea componenței comisie de licitație.

Lelic Vadim, primarul orașulu

tel:0258/22530;   email:lelicv@gmail.com

10

Cu privire la aprobarea  planului de acțiuni privind amenajarea și modernizarea infrastructurii teritoriului  primăriei orașului pentru anul 2024.

Lelic Vadim, primarul orașulu

tel:0258/22530;   email:lelicv@gmail.com

11

Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenului proprietate publică cu numărul cadastral 8901221180  domeniul public.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236,

email:zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenului proprietate publică cu numărul cadastral 8901217452  domeniul privat.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236,

email:zaramihail21@gmail.com