Vineri 30 iunie 2017, ora 14.00, urmăriți online ședința extraordinară a Consiliului...

Vineri 30 iunie 2017, ora 14.00, urmăriți online ședința extraordinară a Consiliului orășenescTelenești

72
DISTRIBUIȚI

La ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești din 30 iunie, se propune examinarea  următoarelor întrebări:

1.Cu privire la la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2016 şi rectificarea bugetului pe anul 2017.

Raportor -Eugenia GARABAJIU, contabil-șef la primărie.

2,Cu privire la aprobarea rezultatelor  licitației „cu strigare” de vînzare şi arendă a terenurilor proprietate publică domeniul privat din 26 iunie  2017.

Raportor – Mihail ZARĂ specialist la primărie.

3.Cu privire la aprobarea Planului  de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:„Construcţia staţiei  raionale de epurare şi dezvoltareaq sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”.

Raportor – Nicolae NASTAS, secretarul Consiliului orăşenesc

4.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IP LT „Lucian Blaga”, or.Teleneşti.

Raportor – Nicolae NASTAS, secretarul Consiliului orăşenesc.

5,Cu privire la profitul net, al Î. M. „Serviciul de Salubrizare” Teleneşti, pe anul 2016.

Raportor – Slavic CORMAN, directorul Î. M. „Serviciul de Salubrizare” Teleneşti.

6. Cu privire la transmiterea unor terenuri și schimbarea categoriei de destinație a lor.

Raportor – Mihail ZARĂ, specialist la primărie.