Vineri,12 iulie 2019 urmăriți on-line ședința Consiliului orășenesc, ora 10.00

Vineri,12 iulie 2019 urmăriți on-line ședința Consiliului orășenesc, ora 10.00

129
DISTRIBUIȚI

La şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti care va fi transmisă on-line vineri, 12 iulie 2019 începând cu ora 10.00 sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

 1. Cu privire activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul 2018 şi lunile ianuarie – martie 2019.

                   Raportor –  Olesea RUSU, specialist la primărie.

 1. Cu privire la stabilirea impozitului funciar pentru păşune şi fîneţe pentru anul 2018.

                   Raportor Olesea RUSU – specialist la primărie

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2018 şi rectificarea bugetului pe anul 2019.

             Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli al primăriei orașului Teleneștipe anul 2019 prin contribuția Consiliului raional Telenești.

              Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Centrului de Cultură Telenești .

             Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef..

 1. Cu privire la permiterea arendării autovehicolului de marca „Renaut-Megane” pentru deplasări de serviciu a directorului. Î.M.  P „Apă – Canal” Telenești.

    Raportor –  Vadim LELIC, primarul or.Telenești.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.7/2 din 08 decembrie 2019„Cu privire la stabilirea taxelor locale pe anul 2019”.

                    Raportor – Tamara CORMAN, specialist la primărie.

 1. Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală a orașului Telenești pe perioada anilor 2019-2020.

Raportor – Nicolae NASTAS, secretarul Consiliului orășenesc Telenești.

 1. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la Î.M. P „Apă – Canal” Telenești la Î.M.”Serviciul de Salubrizare”Telenești

    Raportor –  Gheorghe Bogdan, director Î.M. D.P. „Apă-Canal” Telenești.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Telenești nr.2/6 din 14.03.2019 „Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică”.          

 Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie

 1. Cu privire la rezilierea contractului de arendă a bunului imobil cu nr.cadastral 8901107180 încheiat cu dl Vasile Răilean.

Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie

 1. Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a terenului  cu nr.cadastral  8901230040 .

Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie

 1. Cu privire la desemnarea  candidaturilor înaintate de Consiliul orășenesc în componența Consiliului electoral de circumscripție orășenesc Telenești pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Raportor – Nicolae NASTAS, secretarul Consiliului orășenesc Telenești.

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul orășenesc pentru Birourile electorale ale secțiilor de votare pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

        Raportor – Nicolae NASTAS, secretarul Consiliului orășenesc Telenești.

LĂSAȚI UN MESAJ

3 × one =