Urmăriți on-line ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești, Luni 28.01.2019, ora 09.00

109
DISTRIBUIȚI

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc va fi transmisă on-line Luni 28 ianuarie 2019 începând cu ora 09.00  La ședință vo fi examinate următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Teleneşti.

       Raportor – Nicolae NASTAS secretar al Consiliului orăşenesc.

  1. Cu privire la stabilirea intravilanuluiu localității

      Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

  1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 6/5 din 20 noiembrie 2018 “Cu privire la inițierea procedurii de delimitarea a terenurilor proprietate publică”.

       Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

  1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 7/6 din 08 decembrie 2018 „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a terenurilor proprietate publică din intravilanul orașului din strada Donici”.

        Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

  1. Cu privire la la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2018 şi rectificarea bugetului pe anul 2019.

                        Raportor –Viorica TĂIETU, contabil-șef la primărie.