Urmăriți on-line ședința extraordinară a Consiliului orășenesc din 20 noiembrie, ora 14,00

59
DISTRIBUIȚI

La şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti din 20 noiembrie 2018 vor fi examinate următoarele chestiunii:

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2017 şi rectificarea bugetului pe anul 2018.

Raportor –Viorica TĂIETU, contabil-șef la primărie.

  1. Cu privire la rezilierea contractului de comodat din 23 decembrie 2003 a spațiilor din str.31 august,11 a orașului Telenești.

Raportor Vadim LELIC – primarul orașului Telebnești.

  1. Cu privire la transmiterea spațiilor cu suprafața de 145 m2 din str.31 august,11 în folosință temporară gratuită Î.M.D.P ”Apă- Canal” Teleneşti prin contract de comodat.

Raportor Vadim LELIC – primarul orașului Telebnești.

  1. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare” de vînzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat din 19 noiembrie  2018.

Raportor – Mihail ZARĂ specialist la primărie.

  1. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Raportor – Mihail ZARĂ specialist la primărie

LĂSAȚI UN MESAJ

five + 7 =