Urmăriți on-line ședința Consiliului orășenesc la 27 octombrie, ora 10.00

80
DISTRIBUIȚI

La 27 octombrie va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va fi transmisă on-line, la care se preconizează examinarea următoarelor chestiuni:

 1. Cu privire la îndeplinirea obligațiunilor secretarului Consiliului.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei or Telenești pe 6 luni ale anului 2018.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2017 și rectificarea bugetului pe anul 2018.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești.

 1. Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.

Raportor – Olesea RUSU,  specialist la primărie.

 1. Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

Raportor – Olga CHILARI, specialist  la primărie.

 1. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești.

 1. Cu privire la majorarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli al primăriei or.Teleneştii pe anul 2018 prin contribuţia Consiliului Raional

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești.

 1. Cu privire la aprobarea comunicatului informativ privitor la desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare, arendă și darea în concesiune a terenurilor proprietate publică domeniul privat şi a imobilelor.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

 1. Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor

Raportor  Mihail ZARĂ, – specialist la primărie

 1. Cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor Mihail ZARĂ  – specialist la primărie.

 1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe Î.M.D.P ”Apă- Canal” Teleneşti.

Raportor Gheorghe BOGDAN  – director Î.M D.P ”Apă- Canal” Teleneşti