Sedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti din 04.11.2016

Sedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti din 04.11.2016

245
DISTRIBUIȚI

Vineri,04 noiembrie2016,va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti. La ședința care va fi transmisă on- line începînd cu ora 13.00, se preconizează examinarea  următoarelor întrebări:

 1. Cu privire la corelarea bugetului local cu bugetul de stat pentru anul 2016

Raportor – Eugenia Garabajiu, contabil şef.

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei or Telenești pe 9 luni ale anului 2016.

Raportor -Eugenia Garabajiu, contabil şef.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2015 și rectificarea bugetului pe anul 2016.

Raportor – Eugenia Garabajiu, contabil şef.

 1. Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.

Raportor – Sabina Gheorghiţă,  specialist la primărie.

 1. Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

Raportor – Sabina Gheorghiţa, Chilari Olga, specialiști  la primărie.

 1. Cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2016.

Raportor – Tamara Corman,  specialist la primărie.

 1. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil cu nr. Cadastral 01 ce aprține cu drept de proprietate SRL „Podiș” din clădire  administrativă în casă de locuit

Raportor – Andrian Cazacu,  specialist pe problemele de construcții la primărie.

 1. Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general, Î.M.Direcției de producere „Apă – Canal” Telenești.

Raportor – Alexandra Macari, contabil.

 1. Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general, Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Raportor – Alexandra Macari, contabil.

Raportor – Andrian Cazacu, specialist în problemele de construcții

 1. Cu privire la inițierea procesului de demolare a digurilor pentru acumularea dejecțiilor animaliere din preajma terenurilor agricole cu numerele cadastrale 8901103403 și 8901103404.

Raportor –  Vadim Lelic  – primarul oraşului

 1. Cu privirela modificarea anexei nr.1 a deciziei Consiliului orășenesc Telenești nr.5/5 din 10 iulie 2015 Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Telenești.

Raportor –  N.Nastas,secretarul Consiliului orăşenesc

 1. Cu privire la deplasarea dlui Vadim Lelic în Maroko.

Raportor – N.Nastas, secretarul Consiliului orăşenesc

 1. Cu privire la aprobarea listei străzilor , atribuirea adreselor , aprobarea planului de adrese și segmentelor de stradă în satul Mihalașa raionul Telenești .

Raportor – Mihai Zara, specialist la primărie.

 1. Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 8901217022.

Raportor, Mihail Zară, specialist la primărie.