Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești

68
DISTRIBUIȚI

În ziua de 19 aprilie 2017  ora 11.00 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti, care va fi transmisă on-line, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul  public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de ÎM  DP „Apă – Canal”Teleneşti.

Raportor – Gheorghe BOGDAN, directorul ÎM  DP „Apă – Canal”Teleneşti.

  1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM DP “Apă-Canal” Telenești.

Raportor – Gheorghe BOGDAN, directorul Î.M. D.P. „Apă – Canal”Teleneşti

  1. Cu privire activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul 2016 şi lunile ianuarie – martie 2017.

Raportor:  Sabina GHEORGHIȚĂ – specialist la primărie

  1. Cu privire la la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2016 şi rectificarea bugetului pe anul 2017.

Raportor -Eugenia GARABAJIU, contabil-șef la primărie.

  1. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare” de vînzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat din 03 aprilie 2017.

Raportor – Mihail ZARĂ specialist la primărie.

  1. Cu privire la respectarea prevederilor Legii Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare”.

Raportor – Olga CHILARI, specialist la primărie

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentul privind constatarea,  stabilirea, examinarea și procedura de aplicare a faptelor stabilite prin lege ca contravenții ce țin de competența  APL Telenești

Raportor – Tudor ROȘCA, specialist la primărie

  1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.7/6 din 04 noiembrie 2016 „Cu privire la stabilirea taxelor locale pe anul 2017”.

Raportor – Tamara CORMAN, specialist la primărie

  1. Cu privire la declararea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică.

Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

 

LĂSAȚI UN MESAJ

3 × two =