Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telnești, 11 octombrie, ora 10.00

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telnești, 11 octombrie, ora 10.00

121
DISTRIBUIȚI

Luni,11 octombrie 2021 la orele 10.00, în sala de ședințe a primăriei orașului,  va avea loc  şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti  cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la raportul semianual privind executarea bugetului primăriei oraşului Telenești pe anul 2021.

                        Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al primăriei.

                        Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

3.Cu privire la deschderea a 2 grupe pentru copii la Instituția de Educație Timpurie “Guguță”.

            Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

4.Cu privire la activitatea Î.M. DP “Apă – Canal” Telenești.

Raportor Gheorghe BOGDAN, director Î.M D.P. Apă – Canal” Telenești

  1. Cu privire la aprobarea tarifelor  pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către                                Î.M D.P. .„Apă-Canal ” Telenești.

                        Raportor Aliona BUJNIȚA economist, Î.M D.P. “Apă – Canal” Telenești.

6. Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare.

            Raportor Aliona BUJNIȚA, economist Î.M DP “Apă – Canal” Telenești.

7.Cu privire la activitatea Î.M.„Serviciul de Salubrizare” Telenești.

Raportor Slavic CORMAN, director Î.M Serviciul de Salubrizare” Telenești

  1. Cu privire la inițierea procedurii de formare a bunuriolor imobile noi proprietate publică domeniul privat.

                         Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

9. Cu privire la privatizarea terenului  aferent obiectivului privat cu nr. cadastral 8901217.332.

Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist la primărie

10.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901247161 din extravilanul orașului Telenești.

                        Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist la primărie

11.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901241274 din extravilanul orașului Telenești.

                        Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist la primărie

12.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile cu numerele cadastrale 8901232238, 8901232230  din extravilanul orașului Telenești.

                         Raportor –Mihail  ZARĂ , specialist la primărie

13. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901227028 din intravilanul orașului Telenești.

                 Raportor –Mihail  ZARĂ, specialist la primărie

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Bibliotecii Publice Mihălașa.

        Raportor –Galina Daraban, bibliotecar la BP Mihalașa.

16. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției de Educație Timpurie “Andrieș”  din or.Telenești.

Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.

  1. Cu privire la examinarea cererii băștinașilor privitor la instalarea unor obiective istorice.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

  1. Cu privire la executarea programului de acțiuni privind amenajarea și salubrizarea teritoriului și activitățile de reparație a drumurilor locale din teritoriul primăriei.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

  1. Informația privitor la reparația gimnaziului Mihai Eminescu și evidența materialeleor neutilizate în urma reparației.

                        Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

19.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile cu numerele cadastrale 8901246120 și  8901241159  din intravilanul orașului Telenești.

Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

20. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru  terenul cu numărul cadastral 8901244242,  din intravilanul orașului Telenești.

              Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.                

21.Cu privire la schimbarea categoriei de destinație  a terenului  cu numărul cadastral 8901216217.

                  Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

22.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901244061,  din intravilanul orașului Telenești.

     Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

  1. Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică domeniul privat pentru a fi expuse evaluării.

Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

  1. Cu privire la radierea din baza grafică și stingerea din registrul bunurilor imobile a imobilului cu numărul cadastral 8901215032.

Raportor –Mihai ZARĂ, specialist la primărie.

  1. Cu privire la acceptarea recepționării automobilului în proprietatea APL Telenești din proprietatea publică a statului.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.