Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 25 mai 2020, ora 10.00, urmăriți...

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 25 mai 2020, ora 10.00, urmăriți online

183
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu  Dispoziția primarului orașului Telenești nr.09 din 18 mai 2020 se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești în data de 25 mai orele 10.00 în sala de ședințe a primăriei. La ședință sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:  

 1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Telenești pe anul 2019.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

 1. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2020 în lectura a doua.

          Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2019 şi rectificarea bugetului pe anul 2020.

             Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă.

      Raportor – Andrian STROICI ofițer de sector,  sectorul nr.1 al IP Telenești.

 1. Cu privire la activitatea instituțiilor preșcolare “Andrieș” și „Guguță” din orașul Telenești.

Raportor Rodica ȚIPOTEI director interimar IET „Andrieș”; Marina DRAGUȘ, director interimar  al IET „Guguță”.

 1. Cu privire la programul de acțiuni privind amenajarea teritoriului pentru anul 2020 .

             Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

 1. Cu privire la inițierea procedurii de anulare din baza grafică a terenului cu nr. cadastral 8901220264.

Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie

 1. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil cu nr.cadastral 8901217016.01 din „construcție specială” în „depozit”.

             Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie.

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului cu nr.cadastral 8901105161 situat în extravilanul primăriei.

 Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie.

 1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă funciară pentru anul 2019 la situația din 01.01.2020.

Raportor – Mihai ZARĂ,  specialist la primărie

 1. Cu privire la darea în comodat a unei încăperi.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului

 1. Cu privire la aprobarea comisiei de licitație.

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului.

 1. Cu privire la constituirea Consiiului orășenesc Pentru Protecția Drepturilor Copilului

Raportor – Vadim LELIC, primarul orașului

 1. Cu privire la constituirea comisiei administrative.

Raportor Vadim LELIC, primarul orașului

 1. Cu privire la constituirea comisiei pentru crearea şi funcţionarea  parcului agroindustrial.

Raportor Vadim LELIC, primarul orașului

 1. Cu privire la aprobarea proiectului investițional.

               Raportor – Vadim LELIC, primarul oraşului.

 1. Cu privire la activitatea pieții comerciale administrată de Î.M. “Serviciul de Salubrizare” Telenești

             Raportor -Tatiana BOGHIU, consilier orășenesc