Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 25.11.2019,ora 14.00

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 25.11.2019,ora 14.00

153
DISTRIBUIȚI

Luni 25 nioiembrie 2019 la ședința ordinară a Consiliului orășenesc care va avea loc la orele 14.00, sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

  1. Cu privire la executarea bugetului primăriei or Telenești pe 6 luni ale anului 2019.

      Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești.

  1. Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.

                    Raportor – Olesea RUSU,  specialist la primărie.

  1. Cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2020.

 Raportor – Olesea RUSU, Tamara CORMAN, specialişti la primărie.

  1. Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

                     Raportor – Olga CHILARI, specialist  la primărie.

  1. Cu privire la indemnizațiile unice pentru consilieri

      Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primăria Telenești

  1. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil cu nr. cadstral 8901215.079.01 din „construcție comercială,  prestarea serviciilor”  în „încăpere locativă”.

                    Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

  1. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil cu nr cadstral 8901225.002.01.019 din „încăpere nelocativă”  în „încăpere locativă”

                     Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

  1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat cet. Gujuman Ion

                 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

  1. Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Telenești.  

             Raportor  Vadim Lelic, – primarul orașului