Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 09 septembrie, ora 10.00

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 09 septembrie, ora 10.00

48
DISTRIBUIȚI

La ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești, care va avea loc joi,  09 septembrie 2021, ora 10.00 în sala de ședințe a primăriei  se preconizează examinarea următoarelor chestiuni:

  1. Cu privire la raportul semianual privind executarea bugetului primăriei oraşului Telenești pe anul 2021.

  2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al primăriei.

  3. Cu privire la deschderea a 2 grupe pentru copii la Instituția de Educație Timpurie “Guguță”.

 4. Cu privire la activitatea Î.M. DP “Apă – Canal” Telenești.

  1. Cu privire la aprobarea tarifelor  pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M DP.„Apă-Canal ” Telenești.

  6. Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare.

  7. Cu privire la activitatea Î.M.„Serviciul de Salubrizare” Telenești.

  1. Cu privire la inițierea procedurii de formare a bunurilor imobile noi proprietate publică domeniul privat.

    9. Cu privire la privatizarea terenului  aferent obiectivului privat cu nr. cadastral 8901217.332.

10. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901247161 din extravilanul orașului Telenești.

11. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901241274 din extravilanul orașului Telenești.

 12. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile cu numerele cadastrale 8901232238, 8901232230  din extravilanul orașului Telenești.

  13. Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901227028 din intravilanul orașului Telenești.

  14. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Bibliotecii Publice Mihălaș

15. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției de Educație Timpurie “Andrieș”  din or.Telenești.

  1. Cu privire la examinarea cererii băștinașilor Noie ROTARU, Naum KIJNER și Parascovia RUSU privitor la instalarea a 8 obiective istorice.