Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 23 decembrie 2019, ora 10.00

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Telenești, 23 decembrie 2019, ora 10.00

150
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu dispoziția primarului orașului Telenești nr 50 din 18 decembrie 2019, se convoacă consiliul orășenesc în şedinţă extraordinară  în ziua de 23 decembrie 2019, ora 10.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2020 în lectura a doua.

            Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al primăriei și rectificarea bugetului pe anul 2019.

                   Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.  

  1. Cu privire la istituirea comisiei privind activitatea pieței comerciale administrată de Î.M.” Serviciul de Salubrizare Telenești”.

Raportor –Vadim LELIC, primarul orașului