Sedinţa din 24 aprilie, Consiliul Orăşenesc Teleneşti a decis să adere la...

Sedinţa din 24 aprilie, Consiliul Orăşenesc Teleneşti a decis să adere la Convenţia Primarilor. Conform deciziei 2/15 din 24 aprilie 2014 „Cu privire la participarea comunităţilor locale la instituirea Convenţiei Primarilor în vederea eficientizării consumului de energie „.

30
DISTRIBUIȚI

Conform procedurilor în cadrul acestei organizaţii, primăria oraşului Teleneşti va realiza următoarele:

–  depăşirea obiectivelor stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puţin 20% emisiile de CO2pe teritoriile noastre respective, prin punerea în aplicare a planului de acţiune privind energiadurabilă în acele domenii de activitate care intră în competenţele noastre. Angajamentul şi planulde acţiune vor fi ratificate prin procedurile noastre respective;

– Elaborarea unui inventar de bază privind emisiile, pe care să se sprijine planul de acţiune privindenergia durabilă;

– Prezentarea planul de acţiune privind energia durabilă în termen de un an de la data oficială la care  am aderat la Pactul primarilor;

– Adaptarea structurileor urbane, inclusiv prin alocarea de resurse umane suficiente, în vederea întreprinderii acţiunilor necesare;

– Mobilizarea societăţii civile din zonele noastre geografice pentru a participa la dezvoltarea planului de acţiune, prezentând în linii generale politicile şi măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor acestui plan. Primăria oraşului va elabora un plan de acţiune, pe care îl va transmite secretariatului pactului în termen de un an de la aderare;

– Prezentarea unui raport de punere în aplicare cel puţin o dată la doi ani după prezentarea planului de acţiune, în scopuri de evaluare, monitorizare şi verificare;

– Împărtăşim experienţei acumulate şi know-how-ul cu alte unităţi teritoriale;

– Organizarea „zile ale energiei” sau „zile ale Pactului oraşelor”, în cooperare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate, pentru a permite cetăţenilor să beneficieze în mod directde posibilităţile şi avantajele rezultate din utilizarea mai inteligentă a energiei, precum şi să informăm cu regularitate mass-media locală cu privire la evoluţia planului de acţiune;

– Participarea în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema „Energie durabilă pentru Europa”;

– Difuzarea mesajul pactului în cadrul forurilor relevante şi, în special, să încurajăm alţi primar isă adere la pact.

LĂSAȚI UN MESAJ

four × 1 =