Ședința Consiliului orășenesc Telenești de examinare și aprobare a bugetului, repetat, este...

Ședința Consiliului orășenesc Telenești de examinare și aprobare a bugetului, repetat, este planificată pentru data de 11 decembrie 2019 ora 10.00

416
DISTRIBUIȚI

În legătură cu neprezentarea unor consilieri la ședința din 06 decembrie 2019 și lipsa cvorumului, Primarul orașului Telenești, repetat, a emis dispoziția de convocare a  ședinței Consiliului orășenesc Telenești pentru ziua de 11 decembrie 2019, ora 10.00, unde sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2020 în prima lectură.

            Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2018 și rectificarea bugetului pe anul 2019.

                   Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.  

  1. Cu privire la aprobarea taxelor de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Raportor – Viorica Buruiană, contabil șef Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești

  1. Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc.

                  Raportor -Vadim LELIC, primarul oraşului.

  1. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului orășenesc pentru prima jumate  a anului 2020.

                 Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.