Ședința Consiliului orășenesc din 14 iulie 2022

Ședința Consiliului orășenesc din 14 iulie 2022

116
DISTRIBUIȚI

Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești în cadrul căreia au fost examinate 16 chestiuni de pe ordinea de zi:Au fost examinate rapoartele directorilor Instituțiilor de Educație Timpurie  Andrieș și Guguță privitor la activitatea  desfășurată pe parcursul anului 2021 și 6 luni ale anului 2022, Activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei pe aceiaș perioadă, a fodt aprobat Planul de Adaptare la schimbările climatice a orașului Telenești pentru anii 2022-2025, aprobate Regulile interne de organizarea procedurilorde asigurare a transparenței în procesul de elaborareși adoptare a deciziilor Consiliului local, au fost operate unele modificări la  bugetul primăriei orașului Telenești pentru anul 2022 și examinate mai multe cereri de corectare a erorilor din Registrul bunurilor imobile.