Ședința consiliului orășenesc din 11 octombrie 2021

Ședința consiliului orășenesc din 11 octombrie 2021

49
DISTRIBUIȚI
La 11 octombrie a avut loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești la care au fost prezenți toți 17 consilieri.
În cadrul ședinței  au fost examinate 24 de chestiuni, principalele fiind audierea raportului semianual privind executarea bugetului primăriei oraşului Telenești, examinarea rapoartelor directorilor Î.M. „Apă-Canal” și „Salubrizare”, audierea raportului primarului privind amenajarea și salubrizarea teritoriului și activitățile de reparație a drumurilor locale, a fost aprobat Planul de Acțiuni pentru Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare și tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M D.P. .„Apă-Canal ” și examinate mai multe subiecte din domeniul cadastral.