Ședința Consiliului orășenesc din 09 decembrie 2021

Ședința Consiliului orășenesc din 09 decembrie 2021

151
DISTRIBUIȚI

În cadrul ședinței Consiliului orășenesc de astăzi au fost adoptate și votate 16 chestiuni incluse în ordinea de zi a ședinței. 

 A fost aprobat Bugetul primăriei orașului Telenești la venituri în sumă de 26323,4 mii lei și la cheltuieli în sumă de 27463,5 mii lei, cu deviere de 1140,1 mii lei.

Au fost aprobate impozitele și taxele locale pe anul 2022,  cotele de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.

Consilierii au decis aprobarea a noilor tarife la serviciile publice de salubrizare,  furnizate de Î.M.  „Serviciul de salubrizare Teleneşti  și  taxele de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești care vor întra în vigoare de la 01 ianuarie 2022.

S-a aprobat comunicatului informativ privitor la desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat și examinate mai multe cereri de corectare la unele erori din Registrul bunurilor imobile pentru mai multe terenuri. A fost aprobat Programul de activitate a Consiliului orășenesc pentru anul 2022.