Sambătă, 03 martie ora 10.00 – urmăriți on-line ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești

76
DISTRIBUIȚI

La ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești sunt preconizate  examinarea  următoarelor chestiuni:

 1. Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă.

Raportori: Al. CEBAN, R.BODRON,  A.STROICI

 1. Cu privire la executarea bugetului oraşului pe anul 2017.

Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2017 şi rectificarea bugetului pe anul 2018.

Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului pe anul 2018.

Raportor –Viorica TĂIETU, contabil şef.

 1. Cu privire la respectarea prevederilor Legii Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare”.

Raportor – Olga CHILARI, specialist la primărie

 1. Cu privire la desfăşurarea bilunarului înverzirii, curăţeniei sanitare şi salubrizării teritoriului primăriei oraşului.

Raportor – Tudor ROŞCA, specialist la primărie.

 1. Cu privire la aprobarea regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul localităţilor primăriei Teleneşti.

Raportor – Tudor ROŞCA, specialist la primărie

 1. Cu privire la aprobarea componenţei punctului de conducere a primăriei oraşului Teleneşti la declararea mobilitzării.

Raportor – Tamara CORMAN, specialist la primărie.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.8/5 din 06 noiembrie 2018„Cu privire la stabilirea taxelor locale pe anul 2018”.

Raportor – Tamara CORMAN, specialist la primărie

 1. Cu privire la abrogarea deciziei nr.9/8-2 din 08.12.2017 „Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a terenului cu nr.cadastral 8901218082”.

Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil cu nr cadastral 128.01.004 din încăpere „nelocativă” în încăpere „locativă”.

Raportor – Andrian CAZACU, specialist la primărie.

 1. Cu privire la aprobarea organigramei, Fondului de salarizare al Î.M.D.P „Apă- Canal” Telenești.

Raportor – Gheorghe BOGDAN,director Î.M. D.P. „Apă- Canal” Telenești.

13.Cu privire la transmiterea excavatorului multifuncţional de la Î.M. D.P. „Apă- Canal” Telenești la balanţa   primăriei oraşului Teleneşti.

Raportor Vadim LELIC- primarul oraşului.

 1. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe şi bunurilor materiale de la Î.M. „Serviciului de salubrizare” Telenești la balanţa primăriei oraşului.

Raportor – Slavic CORMAN,director Î.M. „Serviciului de salubrizare” Telenești

 1. .Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică domeniul privat

Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale privind  delimitarea  terenurilor domeniul public sectoarele 8901101……8901107, 8901230….8901308 destinate pentru agricultură din extravelan şi sectoarele 8901215…- 8901235…, din intravelan destinate pentru construcţii.

Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

 1. Cu privire la aprobarea casării plantaţiilor perene a cet.Maga Vasile Constantin.

Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie

 1. Cu privire la desemnarea  reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică

Raportor – Vadim LELIC- primarul oraşului.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc    Teleneşti nr. 4/5-02 din 03 aprilie                                Raportor – Mihai ZARĂ, specialist la primărie
 2. Cu privire la indemnizaţiile unice pentru consilieri.

      Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef la primărie.

LĂSAȚI UN MESAJ

four × one =