REGULAMENTUL CONCURSULUI MEMORIA HOLOCAUSTULUI EVREIESC DIN TELENEȘTI

REGULAMENTUL CONCURSULUI MEMORIA HOLOCAUSTULUI EVREIESC DIN TELENEȘTI

186
DISTRIBUIȚI

Organizatori: Primăria Telenești
Biblioteca Publică Raională VASILE ALECSANDRI Telenești
Redacția ziarului ТЕЛЕНЕШТСКАЯ УЛИЦА, Israel, Tel-Aviv

1. Argument:
Ținînd cont de necesitatea cunoașterii istoriei locale și ghidați de principiile adevărului istoric, de nevoia de încurajare a cetățenilor și originarilor orașului Telenești, Republica Moldova, de etnie evreiască, care s-au restabilit cu traiul în Israel, susținem procesul de cercetare, familiarizare și comemorare a istoriei Holocaustului din raionul Telenești. Holocaustul reflectă o pagină tragică din cronica Teleneștiului și este puțin cunoscută atît de adulți, cît și de tineri.
2. Scopul:
Comemorarea jertfelor, persecuției și exterminării evreilor din raionul Telenești în perioada celui de-al doilea război mondial și solidarizarea persoanelor, care au rădăcini în Telenești, locuiesc sau sunt plecați , în relevanţa prevenirii fenomenelor tragice din trecut.
3. Obiective:
Prezentarea şi înțelegerea problematicii Holocaustului, a consecințelor și a semnificaţiei acestuia, prin încălcarea brutală și violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor, și, în principal, a dreptului primar natural al omului – dreptul la viaţă.
Formarea şi dezvoltarea, la elevi, a comportamentului tolerant, democratic, a spiritului civic,a acceptării diversității, a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violenţă, discriminare, intoleranţă, antisemitism.
Antrenarea tinerilor în procesul de cunoaștere, amenajare și comemorare a locurilor și evenimentelor istorice, care poartă amprenta Holocaustului.
Cultivarea abilităților elevilor de înțelegere a complexității lumii contemporane, de acceptare a celuilalt, de comportament într-o societate democratică.
Evaluarea competenţelor elevilor de valorizare a modului în care mass-media, sub toate formele sale, prezintă acest fenomen istoric.
Evaluarea formelor originale de manifestare a elevilor în domeniul literaturii, a educației plastice, ș.a.
4. Resursele proiectului:
Umane: tineri, cadre didactice, martori ocular, adulți
Materiale: Săli din Biblioteca publică Vasile Alecsandri Teleneşti, video-proiector, calculator, imprimantă, etc.
Informaţionale: site-uri, reviste, cărţi, emisiuni TV etc.
Financiare: sponsorizare, comunitatea evreiască Teleneşti din Israel
Parteneriale: – Gimnaziul Mihai Eminescu Teleneşti, Liceul Teoretic Lucian Blaga din Teleneşti, Muzeul Raional de Istorie și Etnografie
5.Durata de desfășurare:
20 aprilie- 30 iunie 2016
6. Persoane eligibile:
• Cetățenii raionului Telenești
• Originarii din Telenești, care actualmente locuiesc în Statul Israel
7. Cerințe faţă fe concurs:
Doritorii de a participa la acest concurs, vor prezenta Comisiei de concurs materiale artistice și documentare, care oglindesc istoria Holocaustului în raionul Telenești, proiecte de elaborare a unui monument care ar oglindi masacrul realizat in luna iunie 1941, în scuarul Moldtelecomului, groapa comună din marginea oraşului Teleneşti (Ineşti) şi din cealaltă margine (Budăi):
• Povestiri
• Eseuri
• Mărturii video/ audio
• Albume foto
• Lucrari artistice executate în diverse tehnici
• Proiecte de amenajare a locurilor din raionul Telenești, unde au fost persecutați evreii.
• Proiecte de lecții axate pe istoria Holocaustului din oraşul Telenești.
• Scenarii pentru activități culturale și informative la subiectul Holocaustul din raionul Telenești.
8. Termenii de preyentare a lucrărilor de concurs:
Materialele la concurs, pot fi prezentate Comisiei pînă la 30 iunie 2016.
Cele mai bune lucrări vor fi apreciate și încurajate.
9. Condiţiile de prezentare ale lucrărilor:
Lucrările vor fi prezentate în format electronic sau traditional la adresele:
Moldova: e-mail: bpotelenesti@yahoo.com
MD:5801. or. Telenești. Republica Moldova, str. V. Alecsandri, 8,
Biblioteca Publică Raională
Israel: e-mail: metelv@walla.com
e-mail: noicamd@mail.ru
12. Evaluarea probelor:
Evaluarea probelor va fi realizată de o comisie de specialitate formată din specialişti/membrii comisiei, cît și de vizitatorii paginii de facebook Biblioteca Publica Vasile Alecsandri Telenesti, Primaria Telenesti, Asociatia Telenesti:
Membrii comisiei:
MENACHEM WEIMBOIM (ISRAEL), PREȘEDINTE
VADIM LELIC, primar de Telenești, membru
MARIA FURDUI (MOLDOVA), directorul Bibliotecii Publice Raionale ”Vasile Alecsandri” Telenești, membru
NOIE ROTARU (ISRAEL), professor, scriitor, cercetător, doctorand, membru
SERGIU SASU, (MOLDOVA), professor, Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” Telenești, membru
14. Premierea:
Premiile si diplomele pentru locurile I, II, III și mențiunile din cadrul acestui concurs vor fi acordate de către preşedintele juriului.

LĂSAȚI UN MESAJ

one × 3 =