proiect DECIZIA № 5/2

proiect DECIZIA № 5/2

96
DISTRIBUIȚI

 

din 07 iunie   2017

 

„Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ  despre

desfăşurarea licitaţiei cu strigare”de vînzare–cumpărare,

arendă a terenurilor proprietate publică domeniul privat

şi a imobilelor „

                             

În temeiul art 14 (2)  lit d) şi art 77(5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile „cu strigare” şi cu reducere, avizul pozitiv al comisiei pentru agricultură, ecologie urbanism și amenajarea teritoriului din  02 iunie  2017, Consiliul orăşenesc Teleneşti,

 

DECIDE:

 

  1. Se desfăşoară licitaţia „cu strigare” de vînzare, arendă a terenurilor proprietate publică şi a imobilelor a UAT, în ziua de 26 iunie  2017, la orele 00, în sala de şedinţe a primăriei or.Teleneşti.
  2. Se aprobă Comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare, arendă a terenurilor proprietate publică din domeniul privat şi a imobilelor, conform anexei.
  3. Se obligă comisia de licitaţie (preşedintele dl Vadim Lelic ) să pregătească materialele necesare şi să asigure desfăşurarea licitaţiei în ziua de 26 iunie  2017.