Joi, 09 decembrie 2021, ora 10.00, ședința ordinară a Consiliului orășenesc,...

Joi, 09 decembrie 2021, ora 10.00, ședința ordinară a Consiliului orășenesc, urmăriți online.

80
DISTRIBUIȚI

 La ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc pe data de 09 decembrie 2021 sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni:

Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.

                    Raportor – Olesea RUSU,  specialist la primărie.

Cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2022.

                  Raportor – Olesea RUSU, Tamara CORMAN,  specialişti la primărie.

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2022 în prima lectură.

            Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2020 și rectificarea bugetului pe anul 2021.

                   Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.  

Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de salubrizare,  furnizate de Î.M.  „Serviciul de salubrizare Teleneşti.

                   Raportor – Slavic CORMAN, director Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești

Cu privire la aprobarea taxelor de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Raportor – Slavic CORMAN, director Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

                     Raportor – Olga CHILARI, specialist  la primărie.

Cu privire la aprobarea comunicatului informativ privitor la desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat.

               Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901210332 din extravilanul orașului Telenești.

                 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile cu numerele  cadastrale 8901105227 și 8901107022  din extravilanul orașului Telenești.

                 Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901225064 din intravilanul orașului Telenești.

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901219261 din intravilanul orașului Telenești

Raportor Mihail  ZARĂ  – specialist la primărie

Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc.

                  Raportor -Vadim LELIC, primarul oraşului.

 Cu privire la Programul de activitate al Consiliului orășenesc pentru  anul  2022.

                 Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2022 în lectura a doua.

        Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef  la primărie.