Organizarea consultării publice a proiectului Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești...

Organizarea consultării publice a proiectului Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești pentru anii 2020-2025

92
DISTRIBUIȚI

                                   

Anunţ

privind organizarea consultării publice a Proiectului Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești pentru anii 2020-2025

Vineri, 17 iulie, ora 10:00, se vor organiza audieri publice pe platforma Zoom: https://irexorg.zoom.us/j/98376054131  

Primăria orașului Telenești  iniţiază, începînd cu data de  30 iunie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie privind Strategia de Dezvoltare a orașului Telenești pentru anii 2020-2025. Scopul proiectului este evaluarea situaţiei curente din localitate, agrearea declarației de viziune, stabilirea obiectivelor strategice și a planului de acțiuni pentru următorii cinci ani.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului pentru următorii 5 ani și implicarea  cetățenilor în procesul de iniţiere, elaborare, promovare şi aprobare a proiectelor de decizii și a proiectelor economice, sociale, de mediu, de infrastructură și de bună guvernare.

Beneficiarii proiectului dat sânt locuitorii orașului Telenești, ai satelor Mihalașa și Mihalașa Nouă, agenții economici și toate instituțiile din teritoriul primăriei.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice reprezintă un document de planificare strategică integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, (Plan de Dezvoltare Economică Locală 2018-2020), regională (Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 16 iulie 2020, în adresa primăriei orașului Telenești, la adresa electronică: primariatelenesti@gmail.com

Telefon: 0258 22530; 0258 22088

sau pe adresa MD-5801, or Telenești str.31 august 1989, nr.8, Primăria orașului Telenești.

Proiectul Strategiei de Dezvoltare a or.Telenești pentru anii 2020-2025 și proiectul deciziei sunt disponibile pe pagina web oficială www.primariatelenesti.md și la sediul Primăriei orașului Telenești, situat pe adresa: strada 31 august 1989, nr.8, or.Telenești.