Organigrama Primăriei

Organigrama Primăriei

În scopul realizării prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală a fost aprobată organigrama şi statele de personal al primăriei oraşului Teleneşti în următoarea componenţă:

Anexa nr.1 la Decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.7/1 din 08.12.2018

Nr. d/oDenumirea funcţieiUnit.
1Primar1
2Viceprimar1
3Secretar al Consiliului1
4Contabil şef1
5Specialist (Contabil şef – adjunct)1
6Specialist (pentru planificare)0,5
7Specialist (în problemele recrutării şi încorporării)1
8Specialist (în problemele perceperii fiscale)1
9Specialist (în problemele perceperii fiscale)0,5
10Specialist (pentru reglementarea regimului funciar)1
11Specialist (în problemele tineretului şi sportului)0,5
12Secretar – dactilograf1
13Conducător auto1
 Total11,5

S-a permis primăriei oraşului de a încadra adăugător prin contract individual de muncă 5,5 unităţi, care vor fi finanţate din sursele proprii a primăriei după cum urmează;

  • 0,5 specialist (pentru planificare);
  • 0,5 specialist (in problemele perceperii fiscale);
  • 1 jurist;
  • 1 arhitect, specialist in construcţie;
  • 1 specialist (pentru  relatii cu publicul)
  • 1 specialist în problemele gospodăriei comunale
  • 0,5 specialist (tineret şi sport).
  •