Organigrama Primăriei

Organigrama Primăriei

În scopul realizării prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală a fost aprobată organigrama şi statele de personal al primăriei oraşului Teleneşti în următoarea componenţă:

Anexa nr.1 la Decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.8/1 din 09.12.2016

Nr. d/o Denumirea funcţiei Unit.
1 Primar 1
2 Viceprimar 1
3 Secretar al Consiliului 1
4 Contabil şef 1
5 Specialist (Contabil şef – adjunct) 1
6 Specialist (pentru planificare) 0,5
7 Specialist (în problemele recrutării şi încorporării) 1
8 Specialist (în problemele perceperii fiscale) 1
9 Specialist (în problemele perceperii fiscale) 0,5
10 Specialist (pentru reglementarea regimului funciar) 1
11 Specialist (în problemele tineretului şi sportului) 0,5
12 Secretar – dactilograf 1
13 Conducător auto 1
Total 11,5

S-a permis primăriei oraşului de a încadra adăugător prin contract individual de muncă 5,5 unităţi, care vor fi finanţate din sursele proprii a primăriei după cum urmează;

  • 0,5 specialist pentru planificare;
  • 0,5 specialist in problemele perceperii fiscale;
  • 1 jurist;
  • 1 arhitect, specialist in construcţie;
  • 1 specialist pentru  relatii cu publicul
  • 1 specialist în problemele gospodăriei comunale
  • 0,5 specialist tineret şi sport