Luni, 14 decembrie 2020, ora 10.00, Consiliul orășenesc Telenești va examina bugetul orașului pentru anul 2021

56
DISTRIBUIȚI

Luni, 14 decembrie 2020, la orele 10.00, va avea loc ședința Consiliului orășenesc Telenești care va examina următoarele chestiuni:
l. Cu privire la арrоbаrеа bugetului orașului Telenești реntru anul 2021 iп рrimа lесtură.
2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă și din fondul disponibil al primăriei de la sfârșitul anului 2019 și rectificarea bugetului pe anul 2020.
3. Cu privire la арrоbаrеа bugetului orașului Telenești
реntru anul 2021 iп lectura a doua.