Luni, 07 decembrie 2020 va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc...

Luni, 07 decembrie 2020 va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești

67
DISTRIBUIȚI

Luni 07 decembrie 2020 va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Teleneșticare unde sunt preconizate examinarea următoarelor chestiuni :
1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier ăn Consiliul orășenesc Telenești.
Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc..
2.Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice.
Raportor – Olesea RUSU, specialist la primărie.
3.Cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2020.
Raportor – Olesea RUSU, Tamara CORMAN, specialişti la primărie.
4.Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2021.
Raportor – Viorica TĂIETU, contabil șef la primărie.
5.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2019 și rectificarea bugetului pe anul 2020.
Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.
6.Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2020.
Raportor – Viorica TĂIETU, contabil şef.
7.Cu privire la aprobarea taxelor de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.
Raportor – Viorica Buruiană, contabil șef Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești
8.Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.
Raportor – Olga CHILARI, specialist la primărie.
9.Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil cu nr. cadstral 8901231009 din teren cu destinație „grădini”,în teren cu destinație „pentru construcții”.
Raportor Mihail ZARĂ – specialist la primărie
10.Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Gujuman Ion
Raportor Mihail ZARĂ – specialist la primărie
11.Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901210331 din extravilanul orașului Telenești.
Raportor Mihail ZARĂ – specialist la primărie
12.Cu privire la modificarea deciziei nr.6/2 din 18.11.2019 “Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Telenești”.
Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.
13.Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc.
Raportor -Vadim LELIC, primarul oraşului.
14. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului orășenesc pentru prima jumate a anului 2020.
Raportor – Nicolae NASTAS, secretar al Consiliului orăşenesc.