Funcţia publică de specialist(tineret şi sport) 0,5 unitate pe o perioadă determinată...

Funcţia publică de specialist(tineret şi sport) 0,5 unitate pe o perioadă determinată (pe perioada concediului de îngrijire a copilului)

197
DISTRIBUIȚI

Funcţia de director la centrul de cultură Teleneşti pe o perioadă determinată

Cerinţe specifice :

Studii:

Superioare licenţiate în domeniul pedagogie, artă, cultură, comunicare.

Cunoştinţe :

– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrat.

– Cunoaşterea modului de funcţionare a specialităţii în domeniul dat.

– Cunoştinţe de operare la calculator.

– Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat.

Persoanele interesate pot depune dosarele de concurs la secretarul consiliului, în incinta sediului primăriei (or. Teleneşti str. 31 august nr.8) care va conţine:

·CV –ul participantului

·Copia buletinului de identitate

· Copiile diplomelor de studii

·Copia carnetului de muncă

·Certificatul medical , după caz

·Formularul de participare.

·cazierul judiciar/declaraţia pe propria răspundere.

Termen limită de depunere a cererilor – 08.05.2014 pînă la orele – 17:00.

Informaţii: (0258) 2-25-30

(0258) 2-20-88

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia de specialist (tineret şi sport)

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.

4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6. Legea privind administraţia public locală Nr.436-XVI din 28.12.2006

7. Legea cu privire la tineret.

8. Legea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009-2013.

9. Legea cu privire la cultură fizică şi sport.

10. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti

12 mai 2014

Primăria or. Teleneşti anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în probleme de tineret şi sport (0,5 unităţi de salariu). pe o perioadă determinată (pe perioada concediului de îngrijire a copilului) şi funcţia vacantă de director la Centrul de cultură Teleneşti pe o perioadă determinată

Persoanele interesate pot depune dosarele de concurs la secretarul consiliului, în incinta sediului primăriei (or. Teleneşti str. 31 august nr.8) care va conţine:

·CV –ul participantului

·Copia buletinului de identitate

· Copiile diplomelor de studii

·Copia carnetului de muncă

·Certificatul medical , după caz

·Formularul de participare.

·cazierul judiciar/declaraţia pe propria răspundere.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs –30.05.2014 orele 17.00

Contacte: (0258) 2-25-30

(0258) 2-20-88

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia de specialist (tineret şi sport)

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.

4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6. Legea privind administraţia public locală Nr.436-XVI din 28.12.2006

7. Legea cu privire la tineret.

8. Legea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009-2013.

9. Legea cu privire la cultură fizică şi sport.

10. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti