DISTRIBUIȚI

Un proiect moldo-francez de cooperare descentralizată a fost lansat în luna noiembrie, întitulat “Managementul durabil al deșeurilor în zona Central – Estică a țării”. Proiectul se înscrie în cadrul de cooperare descentralizată moldo-franceză dintre întreprinderea „Savoie Dechets” din Franța și 5 primării din raionul Telenești (Telenești, Verejeni, Bănești. Ratuș și Chițcani) și are drept scop facilitarea implementării strategiei naționale de gestionare a deșeurilor în localitățile menționate.


Proiectul de cooperare, dezvoltat cu sprijinul Ambasadei Franței în Republica Moldova pentru
primăriile Telenești, Verejeni, Ratuș, Bănești, Chițcanii Vechi, și Întreprinderea „Savoie Déchets” (Chambéry, Franța), își propune să pună în aplicare o soluție globală pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor prin sprijinirea municipalităților în tranziția către un serviciu inovator și eficient.
În atingerea obiectivului propus, proiectul urmărește, de asemenea, să sensibilizeze publicul cu privire la impactul asupra mediului, să elimine depozitele de deșeuri neautorizate și să creeze condiții optime pentru compostarea deșeurilor de bucătărie și a celor vegetale la domiciliu, precum și compostarea deșeurilor municipale în cadrul unei platforme de compostare.
La etapa actuală, în scopul conștientizării și comunicării vor fi realizate o serie de acțiuni de sensibilizare atât a populației, cât și a elevilor și cadrelor didactice în cadrul școlilor din primăriile vizate, care vor fi informate vizavi de gestionarea deșeurilor și protecția mediului înconjurător.
Autoritățile Publice Locale din cele 5 primării vor participa la o serie de instruiri de dezvoltare de capacități privind gestionarea unui serviciu inter-municipal, cu accent pe forma legală de înregistrare.
Pe parcursul lunii noiembrie, liderii celor 5 primării, de comun acord cu directorul întreprinderii „Savoie Déchets”, dl Pierre TOURNIER și reprezentanții Ambasadei Franței în Republica Moldova, avut un șir de întâlniri cu reprezentații Parlamentului Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, alte instituții publice relevante, experți, parteneri de dezvoltare, ONGuri în domeniu – instituții și organizații implicate în procesul de gestionare a deșeurilor, pentru informare și soluționarea problemelor existente.