Consultări publice a proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2020

Consultări publice a proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2020

66
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din august 2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”, publicăm proiectele decizi pentru ședința care va vea loc în luna decembrie 2020.