Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc...

Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești din luna martie 2021

63
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la sfîrșitul lunii martie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 31 marti1 2021, pe adresa Primăriei or. Telenești ,str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Nr.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1 a IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaş Nouă

Roman Babinciuc ofițer de  sector al sectorului de poliție  nr.1 al IP Teleneşti,tel: 

2

Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Teleneşti pe 12 luni a anului 2020

Raportul narativ la executarea bugetului pe anul 2020

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

3

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului  Teleneşti pentru anul 2021 în prima lectura

Nota explicativă la proiectul bugetului pe anul 2021

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului  Teleneşti pentru anul 2021 în  lectura a doua 

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

5

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil al primăriei de  la sfîrşitul anului 2020 şi rectificarea  bugetului pe anul 2021

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

6

Cu privire la programul acțiunilor de înverzire ți amenajare a teritoriului primăriei orașului Telenești pentru anul 2021

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

7

Cu privire la modificarea pct. 6 al Statului Î.M.D.P Apă-Canal Telenești

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

8

Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 07.12.2020 cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2021 pe teritoriul Primăriei orașului Telenești pentru persoanele fizice și juridice

Olesea Rusu – specialist primăria orașului Telenești

tel:0258/22531;   email:rolesea81@mail.ru

9

Cu privire la aprobarea calculului impozitului
funciar pentru  păşune şi fâneţe pentru  anul 2021

Olesea Rusu – specialist primăria orașului Telenești

tel:0258/22531;   email:rolesea81@mail.ru

10

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiilor  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii Sportive pentru copii și juniori din or.Telenești

Nicolae Nastas – secretarul Consiliului orășenesctel:0258/22088; email: nicolaens@gmail.com

11

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiilor  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești

Nicolae Nastas – secretarul Consiliului orășenesctel:0258/22088; email: nicolaens@gmail.com

12

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc în instanţele de judecată

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la inițierea înregistrării primare masive

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

14

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901……din extravilanul orașului Telenești 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

15

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901……din intravilanul orașului Telenești 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

16

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901……din extravilanul orașului Telenești 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258/22236, zaramihail21@gmail.com

17

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901……din extravilanul orașului Telenești 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258/22236, zaramihail21@gmail.com

18

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901……din intravilanul orașului Telenești 

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258/22236, zaramihail21@gmail.com