Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului orășenesc din luna...

Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului orășenesc din luna octombrie 2021

69
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la 11 octombrie  2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 11 octombrie 2021, pe adresa Primăriei or. Telenești ,str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Nr.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Raportul  semianual  privind executarea Bugetuluiprimăriei orașului Telenești  pe anul  2021

Raport narativ la executarea bugetului semianual

 

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei or. Telenești

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

3

„Cu privire la deschiderea a 2 grupe de copii la Instituția de Educație Timpurie Guguță” din or.Telenești”

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la activitatea Î.M.DP Apă-Canal Telenești

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

5

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate  consumatorilor de către Î.M.  D.P.„Apă-Canal ” Teleneșt

Aliona Bujniță – economist Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

6

Cu privire la aprobarea  Planului de Acțiuni pentru  Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare a  Î.M.DP Apă-Canal Telenești

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

7

Cu privire la activitatea Î.M.” Serviciul de Salubrizare” Telenești

Slavic Corman – directorul Î.M.  Serviciul de salubrizare Teleneștitel:0258/22963; email:tlsalubrzare@mail.ru

8

Cu privire la iniţierea  procedurii de formare a bunurilor imobile  noi proprietate publică domeniul privat

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

9

Cu privire la privatizarea terenului  aferent obiectivului privat cu nr.cadastral 8901217.332

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

10

„Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901247161”

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901241274

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenurile  cu nr. cadstrale 8901232238, 8901232230

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901227028

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

14

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al    Bibliotecii Publice din s. Mihălașa

Galina Daraban,

director P BMihălașa

tel. 0258 51071

15

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului localîn componenţa comisiei  de concurs pentru ocupareafuncţiei de director al IET „Andrieș” din or.Telenești

Nicolae Nastas – secretarul Consiliului orășenesctel:0258/22088; email: nicolaens@gmail.com

16

Cu privire la la examinarea cererii băștinașilor privitor la instalarea unor  obiective  istorice

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

17

Cu privire la executarea programului de acțiuni privind amenajarea și salubrizarea teritoriului și activitățile  de reparație a drumurilor locale din teritoriul primăriei

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

 

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com     

18

Informația privitor la reparația gimnaziului Mihai Eminescu și evidența materialeleor neutilizate în urma reparației

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

 

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com     

 

19

 

 

 

 

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901246120

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901241159

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

     
20

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901244242”

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

     
21

Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a terenului cu nr cadstral 8901216217 din teren cu destinație „grădini”, în teren cu destinație „pentru construcții””

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

     
22

„Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr.  cadstral 8901244061”

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

     
23

Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică domeniul privat pentru a fi expuse evaluării

Mihail Zară – specialist primaria Telenestitel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com     

24

 

 

 

25

„Cu privire la iniţierea procedurii de anulare din baza grafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a terenului cu nr. cadastral  8901215032

 

„Cu privire la acceptarea recepționării autoturismului GAZ 31105 în proprietatea APL Telenești din proprietatea publică a statului”

 

Mihail Zară – specialist primaria Telenes

 

 

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

 

 

 

 

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com