Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului orășenesc din luna...

Consultarea publică a proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului orășenesc din luna iulie 2022

37
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc în luna iulie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 08 iulie 2022, pe adresa Primăriei or. Telenești, str.31 august 1989, nr. 8, la adresa electronică: primariatelenesti@gmail.com sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

r.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la activitatea IET “Andrieș” și „Guguță” din orașul Telenești.

 

 Diana Lazari director  IET „Andrieș”; Marina DRAGUȘ, director  al IET „Guguță”.

tel:0258/23440;email:lazaridiana2019@gmail.com

tel:0258/23493;email:gradinitaguguta20@gmail.com

2

Cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul  2021 şi lunile ianuarie – iunie 2022.

 

 Olesea Rusu,  specialist la primărie

 

tel:0258/22236; e-mail:rolesea81@mail.ru
3Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc  Telenești nr.4/15 din 09.12.2021Viorica TĂietu, contabil șef tel:0258/22531;   e-mail:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2021 şi rectificarea bugetului pe anul 2022Viorica TĂietu, contabil șef tel:0258/22531;   e-mail:tyoryka@mail.ru

5

Cu privire la aprobarea  Planului de Adaptare la Schimbările Climatice a oraşului Teleneşti pentru  anii  2022-2025.

Proiectul Deciziei cu privire la aprobarea Planului de Adaptare la schimbările climatice a or.Telenești pentru anii 2022-2025

Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc

tel: 0258 /22088 e-mail:nicolaens@gmail.com
6

Cu privire la Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului local.

Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc

tel: 0258 /22088 e-mail:nicolaens@gmail.com

7

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901210438.

Mihail Zară – specialist primaria Teeniesttel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

8

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901241286

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com
9

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901242450.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

10

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901241290Mihail Zară – specialist primaria Telenestitel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901243085

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadastral 8901241143Mihail Zară – specialist primaria Telenestitel: 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la atribuirea zonei funcționale R-2 a terenului cu nr. cadastral 8901216.217 în cadrul Carolului Cadastral nr. 11a PUG a or.Telenești.

Gheorghe MÎRZÎNCU,arhitect,primăria Telenești

tel: 0258 /22236;

e-mail:arhconsultmd@gmail.com

 
 
 
 

14

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc în instanțele de judecatăVadim LELIC, primarul orașului

tel:025822530;

email:lelicv@gmail.com

15

Cu privire la aprobarea proiectului investiționalVadim LELIC, primarul orașului

tel:025822530;

email:lelicv@gmail.com

16

Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.2/16 din 20.05.2022 „Cu privire la rezilierea contractului de arendă”

Nicolae Nastas, secretarul Consiliului orășenesc

tel: 0258 /22088 e-mail:nicolaens@gmail.com