Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului orășenesc din 09...

Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului orășenesc din 09 decembrie 2021

29
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la 09 decembrie  2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 08 decembrie 2021, pe adresa Primăriei or. Telenești ,str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Nr.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar şi bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice

Olesea Rusu, specialist

tel:0258/22236;   email:rolesea81@mail.ru

2

Cu privire la impozitele şi taxele locale pe anul 2022.

Anexa 1

Anexa 2 dec.4-2

Anexa 3 dec.4-2

Olesea Rusu, specialist

tel:0258/22236;   email:rolesea81@mail.ru

3

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pe anul 2022 în prima lectură.

Nota explicativă

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrșitul anului 2020 și rectificarea bugetului pe anul 2021.

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

5

Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de salubrizare,  furnizate de Î.M.  „Serviciul de salubrizare Teleneşti.

Nota informativă

Slavic Corman – directorul Î.M.  Serviciul de salubrizare Telenești

tel:0258/22963; email:tl.salubrizare@mail.ru

6

Cu privire la aprobarea taxelor de piaţă a Î.M. „Serviciul de salubrizare” Telenești.

Anexa nr 1 și nr 2

Slavic Corman – directorul Î.M.  Serviciul de salubrizare Telenești

tel:0258/22963; email:tl.salubrizare@mail.ru

7

Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către primăria oraşului Teleneşti.

Olga Chilari, specialisttel:0258/23361; email:olga_shoimu@yahoo.com

8

Cu privire la aprobarea comunicatului informativ privitor la desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a terenurilor proprietate publică domeniul privat

Comunicatul informativ

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, email:zaramihail21@gmail.com

9

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901210332 din extravilanul orașului Telenești.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, email:zaramihail21@gmail.com

10

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile cu numerele  cadastrale 8901105227 și 8901107022  din extravilanul orașului Telenești.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, email:zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901225064 din intravilanul orașului Telenești.

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, email:zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu numărul cadastral 8901219261 din intravilanul orașului Telenești

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, email:zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc.

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

14

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului orășenesc pentru  anul  2022.

Nicolae Nastas – secretarul Consiliului orășenesc

tel:0258/22088;

email: nicolaens@gmail.com

15

Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești pentru anul 2022 în lectura a doua.

 

Viorica Tăietu-contabil șeftel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru
  

 

t