Consultarea proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului orășenesc Telenești din 09...

Consultarea proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului orășenesc Telenești din 09 septembrie 2021

38
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la 09 septembrie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 09 septembrie 2021, pe adresa Primăriei or. Telenești ,str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Nr.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

Raportul  semianual  privind executarea Bugetului primăriei orașului Telenești  pe anul  2021

Raportul narativ la executarea bugetului

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă al primăriei or. Telenești

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

3

Cu privire la deschiderea a 2 grupe de copii la Instituția de Educație Timpurie “Guguță” din or.Telenești

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la activitatea Î.M.DP Apă-Canal Telenești

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

5

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M.  D.P.„Apă-Canal ” Telenești

Anexa la dec 4-5

Aliona Bujniță – economist Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

6

Cu privire la aprobarea  Planului de Acțiuni pentru  Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare a Î.M.  D.P.„Apă-Canal ” Telenești 

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

7

Cu privire la activitatea Î.M.” Serviciul de Salubrizare” Telenești la activitatea Î.M.” Serviciul

Slavic Corman – directorul Î.M.  Serviciul de salubrizare Teleneștitel:0258/22963; email:tlsalubrzare@mail.ru

8

Cu privire la iniţierea  procedurii de formare a bunurilor imobile  noi proprietate publică  domeniul privat

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

9

Cu privire la privatizarea terenului  aferent  obiectivului privat cu nr.cadastral 8901217.332

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

10

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901247161

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901241274

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenurile  cu nr. cadstrale 8901232238, 8901232230

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901227028

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

14

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al    Bibliotecii Publice din s. Mihălașa

Galina Daraban,

director BP Mihălașa

tel. 0258 51071

15

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET „Andrieș” din or.Telenești

Nicolae Nastas – secretarul Consiliului orășenesctel:0258/22088; email: nicolaens@gmail.com

16

Cu privire la la examinarea cererii băștinașilor privitor la instalarea unor  obiective  istorice

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com