Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consilului orășenesc din 04...

Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consilului orășenesc din 04 martie 2022

17
DISTRIBUIȚI

Primăria orașului Telenești inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Telenești care va avea loc la 04 martie  2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 03 martie 2022, pe adresa Primăriei or. Telenești, str.31 august 1989, nr. 8, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

r.

Proiectul de decizie

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie

Date de contact

1

 Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă.    

Nota informativă

Efim Bulat- inspector principal, sectorul nr 1 al IP Telenești 

tel:060970095;   email:primariatelenești@gmail.com

2

Cu privire la executarea bugetului oraşului Telenești pe anul 2021.

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

3

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă şi din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2021 şi rectificarea bugetului pe anul 2022.

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

4

Cu privire la casarea mijloacelor fixe a Î.M.D.P ”Apă- Canal” Teleneşti.

Gheorghe Bogdan – directorul Î.M. D.P. Apă-Canal Telenești

tel:0258/23491; email:apa1canal1telenesti@gmail.com

5

Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit în gestiunea Î.M D.P. Apă – Canal” Telenești a pompei submersibile

Viorica Tăietu-contabil șef

tel:0258/22531;   email:tyoryka@mail.ru

6

Cu privire la organizarea acțiunilor de salubrizare, amenajare și înbunătățire a infrastructurii primăriei orașului pentru anul 2022

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

7

Cu privire la Planul de acțiuni privind gestionareadeșeurilor  din orașul Telenești

anexa 1 Planul de acțiuni

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

8

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901215025

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

9

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901215246

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

10

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901217399

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

11

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219366

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

12

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219367

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

13

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219368

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

14

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219375

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

15

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219369

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

16

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901219374

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

17

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică din domeniul privat, destinat construcţiei cu nr. cad. 8901225129

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

18

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, din extravilan  destinat pentru agricultură cu nr. cad. 8901103089

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

19

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, din extravilan  destinat pentru agricultură cu nr. cad. 8901103090

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

20

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, din extravilan  destinat pentru agricultură cu nr. cad. 8901103091

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

21

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, din extravilan  destinat pentru agricultură cu nr. cad. 8901107214

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

22

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 18 februarie 2022 privind vânzarea – cumpărarea terenului proprietate publică dindomeniul privat, din extravilan  destinat pentru agricultură cu nr. cad. 8901107215

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

23

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901210252

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

24

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901241217

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

25

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901106318

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

26

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901243125

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

27

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901210030

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

28

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901238034

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

29

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilorimobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901233096

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

30

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901226136

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

31

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901242057

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

32

Cu privire la corectarea erorilor din Registrul bunurilor imobile pentru terenul cu nr. cadstral 8901241080

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

33

Cu privire sistarea activităţii  instituţiilor preşcolare „Andrieş”  şi „Guguţă

Vadim Lelic- primarul orașului Telenești

tel:0258/22530; email:lelicv@gmail.com

34

Cu privire la  iniţierea procedurii de anulare din bazagrafică și stingerea din Registrul bunurilor imobile a terenului cu nr. cadastral  8901219119

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

35

Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciarla situația din  01 ianuarie 2022

Mihail Zară – specialist primaria Telenesti

tel 0258 /22236, zaramihail21@gmail.com

 

   

dec. 1-8-01, 2022

dec. 1-7, 2022

dec. 1-6 , 2022

dec. 1-5 , 2022

dec. 1-1, 2022 Nota inform dec.1-1 dec. 1-2,2022 dec. 1-4 , 2022