CONCURSUL DE CREATIVITATE A TINERILOR „ENERGIA CARE NE ÎNCONJOARĂ”

CONCURSUL DE CREATIVITATE A TINERILOR „ENERGIA CARE NE ÎNCONJOARĂ”

50
DISTRIBUIȚI

Primăria oraşului Teleneşti în parteneriat cu Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale, anunţă

CONCURSUL DE CREATIVITATE A TINERILOR ENERGIA CARE NE ÎNCONJOARĂ

Concursul este parte a campaniei de promovare a eficienţei energetice şi urmăreşte implicarea tinerilor în promovarea conceptului de eficienţă energetică şi a modalităţilor de îmbunătăţire a modului de utilizare a energiei electrice şi termice în viaţa de zi cu zi. Concursul este destinat elevilor claselor gimnaziale şi liceale din oraşul Teleneşti

Doritorii de a participa la concurs pot prezenta lucrările numai la una din următoarele trei categorii:

Desen – (elevii cl. 7-9)

Fotografie – (elevii cl. 8-12)

Articole în bloguri şi presa locală (elevii cl. 9-12)

învingătorii concursului, în fiecare din aceste categorii, vor primi premii de valoare.

Lucrările pot fi prezentate la dirigintele de clasă sau în anticamera primăriei, sau prin e-mail: primariatelenesti@gmail.com până la data de 26 mai 2014, ora 16.00.

Lucrările prezentate trebuie sa indice clar următoarele informaţii: Denumirea concursului, numele prenume/e participantului, institu ţ ia de î nv ăţă m â nt, clasa, precum ş i datele de contact (telefon, email, adresa po ş tal ă ).

Pentru informaţii suplimentare apelaţi anticamera Primăriei oraşului Teleneşti, la numărul de telefon: (0258) 23361

LĂSAȚI UN MESAJ

one × five =